THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Địa chỉ dự án: Bãi Trường, Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang.
Điện thoại: 0987 345 678
Email: sailingvillasphuquoc@gmail.com

0987 345 678
ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ